MERSİN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ TAŞERON KESİN LİSTESİ

30288 sayılı Tebliğin 12. Maddesine istinaden sınava giriş hakkı elde eden ve kesinleşen liste yayınlanmıştır.

696 Sayılı KHK'da Düzenlenen Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş İşlemleri ile ilgili olarak Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılan başvurular, oluşturulan Tespit Komisyonunca incelenmiş ve 20.02.2018 tarihinde kurum resmi internet sayfası (http://mersin.goc.gov.tr/) adresinde ve kurum ilan panosunda ilgililere duyurulmuştur.

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Tebliğin "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yine 30288 sayılı Tebliğin 11. Maddesine göre Müdürlüğümüze yine aynı kanun kapsamında ve süresinde (ilana itirazın son günü 23.02.2018) yazılı bir itirazda bulunulmamıştır.
Bu kapsamda 30288 sayılı Tebliğin 12. Maddesine istinaden sınava giriş hakkı elde eden ve kesinleşen liste aşağıda yer almakta olup;
İlgililere duyurulur.
KESİN LİSTE (SINAVA GİRİŞ HAKKI ELDE EDEN PERSONEL)
T.C. NO ADI SOYADI UNVANI BAŞVURU DURUMU ÇALIŞTIĞI KURUM
37*******24 NURBEN ELDELEKLİOĞLU Temizlik Personeli SINAVA GİREBİLİR Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 
  1. Sınav komisyonunca belirlenecek; sınav tarihi, sınav yeri, sınav saati ve sınav şekli ayrıca ilan edilecektir.
 
 
  1. İş bu ilan Usul ve Esasların 10. Maddesi gereği tebliğ yerine geçmekle beraber ayrıca başvuru sahiplerine tebligat yapılmayacaktır.
 
İLAN OLUNUR: 02/03/2018
 
Kayıt: 8.3.2018
Güncelleme:8.3.2018
Paylaş


WS05