Bunları biliyor musunuz?
15.853 km2'lik yüzölçümü ve  1.727.255'lik nüfusu, 321 km. deniz sınırı ve 608 km. kara sınırı bulunan ilimiz nüfus bakımından Türkiye'nin 10. büyük ilidir.
 
        1.204.820 TEUs hacmiyle dünyadaki ilk 100 liman içerisinde 89., Türkiye'nin 2. büyük limanı olan Mersin Limanı, Taşucu Limanı, karayolu ve demiryolu ulaşım altyapısı, devam eden Yenice Lojistik köyü ve Çukurova Uluslararası Havaalanı projesinin sağladığı avantajlarla  kurulan organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile birlikte Mersin Türkiye'nin önemli ve iddiası olan sanayi kentlerinden birisidir.
 
        Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgemiz 1992 yılında 154 parselden oluşan 380 ha.’lık alan üzerinde faaliyete geçmiştir. Bölgenin 3 km batısında bulunan Gelişme Alanı 41 parselden oluşan 278 ha. arazi üzerinde bulunmakta olup 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Her iki alandaki toplam 187 sanayi işletmesinden 153'ü üretime geçmiş, 23'ü inşa halinde, 8'i proje safhasında olup 11 işletme ise üretimi durdurmuştur. 12.000 kişiye iş istihdamı sağlanmıştır.
 
        Silifke Organize Sanayi Bölgemiz Tosmurlu mahallesi sınırları içerisinde 93 parselden oluşan 92,8 hektarlık alanda 30.03.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Toplam 49 sanayi işletmesinden 34'ü üretime geçmiş, 8'i inşa halinde ve /2si proje safhasındadır.  690 kişiye iş istihdamı sağlanmıştır.
 
        KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme) projesi kapsamında 2002-2014 döneminde 3.507 işletmeye toplam 25.602.795 TL. destek sağlanmıştır. 2015 yılının ilk altı ayında 524 işletmeye toplam 3.897.204 TL. destek sağlanmıştır.
 
        KOSGEB bünyesinde 2003 yılında kurulan Tarsus İŞGEM (Şş Geliştirme Merkezi) 1.167 kişiye istihdam sağlamaktadır.
 
        Mersin Serbest Bölgesi 1987 yılında açılmış olup ülkemizin ilk serbest bölgesidir. Serbest bölgemiz 2015 yılı ilk altı ayında gerçekleştirilen 1.866.783.366 $ toplam ticaret hacmi ve 8.893 kişilik istihdamıyla ticaret hacmi ve istihdam sayısı bakımından Türkiye'deki toplam 19 serbest bölge içerisinde 2. sırada yer almaktadır. Sermaye yapısı itibarıyla
  • 339 yerli,
  • 76 yabancı,
  • 39 yerli-yabancı ortaklı firma olmak üzere toplam 454 firma serbest bölgemizde faaliyet göstermektedir.

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:7.12.2015
Paylaş
WS05