Mersin Tanıtım

Klasik devirde Klikya olarak adlandırılan Mersin’in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir.

 

Yumuktepe ve Gözlükule’de yapılan kazılarda en alt tabaka olarak “Neolitik Devir” tespit edilmiştir. Yöre Neolitik Dönemden sonra Maden Devri ve Tunç Devri arasına bir geçiş yapmıştır. 

 

Yörede sırası ile Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüş, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir.

 

I. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922’de tekrar Türk hâkimiyetine girmiştir. 1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da Merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla İl’in ismi yeniden Mersin olmuştur.

Mersin farklı kültürleri uyum içerisinde barındıran bir barış ve kardeşlik kentidir.Mersinliler öteden beri birlikteliğe, hoşgörüye, farklılıklara saygıya son derece önem vermektedir.Sahip olduğu yüksek medeniyetle ilimiz Suriye iç savaşının başlamasından bu yana, Suriye vatandaşlarının yaralarını sarmasına ve acılarını dindirmesine vesile olmuştur.

Mersinli vatandaşların Mersinde yaşayan diğer tüm yabancı uyruklu vatandaşlarla uyum içerisinde yaşamaları ilimizin kardeşliğe verdiği önemin bir kanıtıdır.


Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:10.12.2015
Paylaş
WS05