Hakkımızda
Özellikle son yıllarda komşu ülkelerimizde meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle ekonomik gücü ve refah seviyesi yüksek olan ülkemize başta komşu ülkelerden olmak üzere pek çok yabancı uyruklu şahıs göç etmek zorunda kalmıştır. Bu durum Avrupa ve Asya arasında adeta bir köprü oluşturan geçiş yollarının kesiştiği ülkemizi göç hareketlerinin baş aktörü haline getirmiştir. Son yıllarda oluşan siyasi ve ekonomik istikrar ülkemizi düzenli ve düzensiz göç hareketleri bakımından odak haline getirmiştir.

Bir liman kenti olması, doğal ve tarihi güzellikleri ile cazibe merkezi olan Mersin’e çeşitli amaçlarla gelen yabancıların sayılarında, son yıllarda büyük artış yaşanmıştır. Taşra teşkilatlarının işlemleri devraldığı 18 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yabancı misafirlerimize hizmet vermekteyiz. 

11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanların haklarının teminatı için önemli bir adım olmuştur. Bu kanunla ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 ilde, 148 ilçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemiştir. 18.05.2015 tarihi itibariyle görevleri devralan İl Müdürlüğümüz 32 personeli ile yabancı uyruklu şahıslara hizmet vermektedir.

İl Müdürlüğümüz, yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları, çıkışları, sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüzün amaç, politika ve mevzuatına uygun olarak insan odaklı, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Kayıt: 31.7.2015
Güncelleme:8.12.2015
Paylaş
WS05