Hizmet Birimleri
 
  • Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığı
İl müdürlüğünün bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, temizlik, güvenlik, su, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek.
 
  • Yabancılar Çalışma Grup Başkanlığı
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancıların ikamet izni işlemlerini yapmak, yabancıların ikamet izni başvurularını değerlendirmek, ikamet izinleri arasında geçiş işlemlerini yapmak, ikamet izinlerinin iptali veya reddi ya da uzatılmaması durumlarını değerlendirmek, vatansız kişilerin tespit işlemlerini yapmak ve bunların ikamet işlemlerini takip etmek.
 
  • Geçici Koruma Çalışma Grup Başkanlığı
Geçici Koruma kapsamındaki yabancıların; ilk kayıt dışındaki işlemleri, kimlik bilgilerinin güncellenmesi, kimlik belgesinin yenilenmesi, ikamet ilinin değiştirilmesi, 3.Ülkeye çıkış işlemleri, evlenme ehliyet belgelerinin düzenlenmesi, güvenli 3. ülkeye yerleştirme işlemlerini yürütmek.
 
  • Araştırma İstatistik ve Projeler Çalışma Grup Başkanlığı
İl müdürlüğünün ihtiyaç analizini yapmak ve bu doğrultuda strateji belirlemeye yönelik projeler geliştirmek, kurumsal kapasitenin arttırılması için Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, mevzuattaki güncel değişiklikleri takip etmek, personelin ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarını belirlemek ve çalışmalar yapmak, görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplamak, bununla ilgili il istatistiklerini oluşturmak.
 
  • Düzensiz Göç Çalışma Grup Başkanlığı
Kanunun sınır dışı etme ve Türkiye’ye giriş yasağı işlemlerini yürütmek, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alınması, geri gönderme merkezlerinde barındırılması ve sınır dışı edilmesi süreçlerini yakından takip etmek.
 
  • Uluslararası Koruma Çalışma Grup Başkanlığı
Uluslararası korumaya ve geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 
  • İnsan Ticareti Mağdurları Çalışma Grup Başkanlığı
İnsan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağduru tespit ve destek sürecine ilişkin kanun ve idari düzenlemelerle verilen görevlerini yerine getirmek.
 
  • Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanlığı
Yabancıların toplumla karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal kültürel faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:30.10.2017
Paylaş
WS05